Belasting

Over het ontstaan van whiplash zijn verschillende theorien ontwikkeld. Er is echter geen eenduidige en breed geaccepteerde verklaring voor de oorzaak van dit letsel. Voor het testen van de bescherming die stoelen bieden tegen whiplash wordt gebruik gemaakt van crash test dummies. De dummies zijn beinstrumenteerd en geven krachten en versnellingen die optreden tijdens een test. De gemeten waarden worden omgerekend naar zogenaamde letsel criteria. De resulterende criteria waarden worden vergeleken met een referentie waarde.

Belangrijke meetwaarden die worden meegenomen zijn onder andere:

  • Versnelling en snelheid van het hoofd
  • Versnelling op nek- en ruggewervels
  • Krachten en momenten die optreden tussen wervels
  • .... 

Thresholds

Het testen van de bescherming die autostoelen bieden tegen whiplash letsels wordt momenteel met name plaats Euro NCAP uitgevoerd. Bij het beoordelen van de stoelen wordt gebruikt gemaakt van zogenaamde letselcriteria. Hierin worden krachten, versnellingen, snelheden en verplaatsingen zoals gemeten in de dummy omgezet palen In this evaluation several critera, static and dynamic, are taken into account.
Voorbeelden van criteria zijn:

  • Neck Injury Criterion - NIC (hierin worden de versnellingen in het hoofd gerelateerd aan die van de onderzijde van de nek)

  • Nkm (hierin worden optredende krachten en momenten in de nek verwerkt)
  • Snelheid waarmee het hoofd van de hoofdsteun afspringt nadat het eerst is opgevangen door de hoofdsteun.
  • Tijdsduur tussen het begin van de botsing en het eerste contact tussen hoofd en hoofdsteun.

 

Bovenstaande criteria zijn ontwikkeld voor de BioRID dummy. In het ADSEAT project zijn overeenkomstige waarden vastgesteld die kunnen worden toegepast in een dummy met de afmetingen van een gemiddelde vrouw. Onderzoek heeft aangetoond dat de waarden voor deze criteria waarbij letsel optreedt voor vrouwen over het algemeen lager ligt dan vor mannen. Dit wordt veroorzaakt door het verschil in lichaamsbouw.